start naboru:
8.04.2019 r.​
​(wyłącznie przez Internet)
projekty nadesłane przed
8.04.2019 r.
nie zostaną rozpatrzone
nabór trwa do wpłynięcia
100 poprawnych wniosków
najpóźniej do 17.04.2019 r.,
do godz. 23:59

konkurs

na

„Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – V edycja”

w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII

konkurs

na

„Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – V edycja”

Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII

 • Interesuje Cię lokalna akcja dla promowania ochrony środowiska?
 • A może chciałbyś/chciałabyś pokazać, że rozwój społeczności lokalnej to nie tylko PKB ale przede wszystkim jakość życia?
 • Chciałbyś/chciałabyś, aby społeczność lokalna robiła więcej rzeczy razem?
 • Lubisz akcje pro publico bono?
 • Chcesz upiększyć lokalny świat i uczynić go bardziej atrakcyjnym?
 • Zależy Ci, aby życie w Twoim otoczeniu było zdrowsze?
 • Chciałbyś zorganizować akcję bądź protest, także przy wykorzystaniu sztuki?
 • A może stawiasz na połączenie spraw ekologicznych, społecznych i ekonomicznych?

o grant mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, instytucje publiczne

W konkursie mogą się starać o grant w wysokości

do 1500 złOrganizator zastrzega, że jedna instytucja może nadesłać jedynie jeden projekt.

W przypadku nadesłania większej liczby projektów, rozpatrzony zostanie projekt nadesłany jako pierwszy.
Cel
 1. 1. kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju
 2. 2. aktywna i kreatywna promocja idei zrównoważonego rozwoju, zarówno w środowisku osób zaangażowanych w ochronę środowiska, jak i poza nim
 3. 3. wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, w tym także wsparcie już wcześniej prowadzonych działań, w zakresie:
  1. społecznym
  2. ekonomicznym
  3. ekologicznym
Stowarzyszenie Ekologiczne Ekologiczne EKO-UNIA przeznaczyło na konkurs małych grantów
45 000 zł
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w

regulaminie

Preferowane będą
projekty, które wpiszą się w

realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju

bądź rozpoczną jej promocję na poziomie lokalnym.

Granty będą przyznawane
na przygotowanie i realizację działań w formie projektu.

Wskazane jest, aby projekt odnosił się do trzech aspektów zrównoważonego rozwoju –ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.
Najwyżej punktowane będą projekty cechujące się przemyślaną interpretacją zasady zrównoważonego rozwoju w wymienionych wyżej trzech wymiarach.
Tematy
a) bioróżnorodność,
b) promocja wiedzy dotyczącej wody
c) ochrona zwierząt
d) produkcja i oszczędzanie energii
e) działania przeciwdziałające zmianom klimatu
f) przeciwdziałanie smogowi
g) wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych
h) współpraca międzypokoleniowa
i) uwrażliwianie społeczeństwa na tzw. koszty zewnętrzne, np. zdrowotne, energetyki i transportu
j) ile kosztuje środowisko? – eksperymenty mające na celu przeliczanie usług przyrodniczych na pieniądze lub porównywanie stylów życia pod kątem oszczędności
k) promocja zdrowej żywności
l) promocja patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia, dobre relacje sąsiedzkie, współpraca i pomoc obywatelska, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
m) estetyka i jakość życia
n) działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław

tel.​ 511 032 036
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

email: granty@eko-unia.org.pl
EKO-UNIA o konkursie cel regulamin kontakt laureaci IV laureaci III laureaci II laureaci I
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA